معرفی اعضا

محمد جواد امامقلی زاده

کارشناس ارشد سازه و سازه های دریایی از دانشگاه صنعتی تبریز، دارای پروانه اشتغال مهندسی پایه 2 در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا، دارای گواهینامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدرس دانشگاه
تخصص: طراح سازه، سرپرست پروژه های عمرانی

معرفی اعضا

سید علی موسوی

کارشناس ارشد سازه- دارای پروانه اشتغال مهندسی پایه 2 در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا، مدرس دانشگاه

تخصص: طراح سازه و مسئول QC

معرفی اعضا

سینا قریشی

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه صنعتی مازندران
تخصص: معمار

معرفی اعضا

عرفان نیک نفس

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شمال مازندران
تخصص: معمار

معرفی اعضا

مونا متمسک

کارشناس ارشد معماری گرایش منظر از دانشگاه علم و صنعت تهران
تخصص: طراحی منظر و گرافیک

معرفی اعضا

سینا یحیی زاده

کارشناسی عمران
تخصص: تبلیغات و تولید محتوای فضای مجازی

 

احمد ملکی

کارشناس ارشد عمران
تخصص: نقشه بردار

اعضا ام.ای آفیس

علیرضا شجاعی

کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تخصص: طراح، ناظر و سرپرست تیم اجرای تاسیسات مکانیک

 
اعضا ام.ای آفیس

سهیل موسوی داوودی

کارشناسی برق از دانشگاه صنعتی مازندران
تخصص: طراح و ناظر برق

اعضا ام.ای آفیس

سعید زرشکی

کارشناسی عمران از دانشگاه شمال
تخصص: سرپرست کارگاه