پروژه مسکونی خاکی 1
پروژه خاکی 3 مسکونی
پروژه مسکونی خاکی 2 بابل
پروژه خاکی 2 مسکونی بابل

مسکونی آقای خاکی
موقعیت: مازندران- بابل
طرح: مهندسی برج سازان و ام. ای. آفیس
تاریخ ارائه طرح: 1401

در زمانی که پروژه H به ما معرفی شد با توجه به بافت قدیمی و نزدیکی پروژه به خانه میراثی، بر آن شدیم که طراحی نما از این منطقه دور نشود و بافت منطقه ای را دست خوش تغییرات ننمایم. بنابراین تیم طراحی ما این اصل را بعنوان چالش پروژه بر خود الزام دانست و با کمی جسارت ارائه نمای رستیک پیشنهاد شد، اما متاسفانه کارفرما این پیشنهاد را مورد استقبال قرار نداد و نمای مدرن را مد نظر داشت بنابراین با استفاده از شیطنیت های کوچک همانند استفاده از یک ناحیه فخرمدین و یا استفاده از آجر در نما سعی کردیم تا حدودی بافت سنتی و مدرن در هم تلفیق کنیم، تا از این دغدغه تا حدی عبور نماییم.

از طرفی محدودیت های از قبیل داشتن بازشوی حداکثری و محدودیت استفاده از المان جامد در نمای اصلی از دیگر چالش های پروژه بود که با توجه به خواسته کار فرما در ادامه با آنها روبه رو شدیم.

ضمن آنکه نمای اصلی پروژه در جهت غرب جغرافیایی قرار دارد، نور غرب، نور مطلوبی نبوده و در بازه هایی از زمان آزاردهنده می باشد؛ لذا با استفاده از یک المانی پوسته ای چوب و المان فخر مدین علاوه بر تامین خواسته کارفرما (استفاده حداکثری از بازشو) این نور را اصلاح کردیم.

علاوه بر آن وجود نمای flat و ارتفاع و بر کم ساختمان و عدم امکان ایجاد المان های جامد و عدم امکان استفاده از بازی احجام در طراحی نما و یا حتی اجرای نمای حفره ای تمامی بر آن شد که با استفاده از متریال و رنگ، ایده آل ترین نمای مدرن با تامین خواسته های کارفرما ارائه دهیم.

پروژه الم لاینز بابل
پروژه الم لاینز 2 بابل
پروژه الم لاینز 3 بابل

الم لاینز 1
موقعیت: مازندران- بابل
سمت: طراحی، نظارت سازه،  تاسیسات و سرپرست اجرا
کارفرما: مهندس ابطحی و مهندس ایازی
معمار: مهندس میثم حاتمی
شروع ساخت: مرداد ماه 1400
پایان: دی ماه 1401

پروژه های معماری ام ای آفیس

پروژه تجاری گل سنگ 20 طبقه نیاوران
موقعیت : تهران- نیاوران
مساحت: ۲۴۰۰۰ مترمربع
سمت : محاسبات سقف فراکتال (لابی)  
تاریخ : 1397

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلای آقای مهرپرور
موقعیت: مازندران- رویان
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای مهرپرور
تاریخ ارائه طرح: 1398

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ساختمان مسکونی آقای مهندس ابطحی
موقعیت: مازندران- تنکابن مساحت: 6000 متر مربع
معمار: گروه معماری کنج
طراحی نما: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی کارفرما: مهندس پیروز ابطحی
تاریخ ارائه طرح: 1398

پروژه های معماری ام ای آفیس

12واحدی رسولی نوشهر
موقعیت: مازندران- نوشهر
مساحت: 2000 متر مربع
تاریخ: 1392-1393
نظارت و اجرا : ME.office

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

آپارتمان مسکونی آقای ارفعی
موقعیت: مازندران- بابلسر
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای ارفعی
تاریخ ارائه طرح: 1399

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلای مسکونی آقای باقرتبار
موقعیت: مازندران- بابل
طراحی سازه: M.E office
طراحی معماری: گروه معماری کنج
کارفرما: آقای باقرتبار
تاریخ ارائه طرح: 1399

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلای آقای جلالی
موقعیت: مازندران- آمل
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای جلالی
تاریخ ارائه طرح: 1397

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلاهای دوقلو
موقعیت: مازندران- بابلسر
طراحی سازه: M.E office
معمار: گروه معماری کنج
کارفرما: آقای رضا
تاریخ ارائه طرح: 1399

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلای مسکونی خانم رعدی
موقعیت: مازندران- فریدونکنار
طراحی و نظارت سازه ای: M.E office
طراحی و نظارت تاسیسات: M.E office
معمار: گروه معماری کنج
کارفرما: خانم رعدی
تاریخ: 1400

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

آپارتمان مسکونی آقای فتحی
موقعیت: مازندران- بابلسر
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای فتحی
تاریخ ارائه طرح: 1396

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ویلای آقای فردوس مکان
موقعیت: مازندران- بابل
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای فردوس مکان
تاریخ ارائه طرح: 1399

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

ساختمان مسکونی لاینز
موقعیت: مازندران- تنکابن
مساحت: 6000 متر مربع
معمار: دفتر معماری مهندس محمدرضا کهزادی
کارفرما: مهندس پیروز ابطحی
نظارت و اجرا : M.E office
تاریخ: 1398-1399

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

پروژه مسکونی تجاری 8 طبقه حاجی زاده
موقعیت : مازندارن- آمل
مسساحت: 1760 مترمربع
طراحی معماری  و سازه :M.E office
تاریخ : 1399

پروژه های معماری ام ای آفیس

پروژه مسکونی 5 طبقه درزی
موقعیت : مازندارن- بابل
مساحت: 675 مترمربع
طراحی  سازه: M.E office
تاریخ : 1398

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

پروژه ویلایی آقای روستایی
موقعیت: مازندران- سرخرود
مساحت: 500متر مربع
تاریخ: تیرماه 98
طراحی و اجرا: m.e office

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

شهرک گهرباران ساری
موقعیت: مازندران- ساری- گهرباران
مساحت: 6000 متر مربع
نظارت عالیه: M.E office
تاریخ: 1391-1393

پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس
پروژه های معماری ام ای آفیس

مجتمع مهندسان بابل
موقعیت: مازندران- بابل
مساحت: 24000متر مربع
معمار: شرکت پیبنارگ
مجری- شرکت چپر
سرپرست کارگاه: M.E office
تاریخ: 1394-1398