پروژه الم لاینز 1

مشاهده پروژه

پروژه آقای خاکی

مشاهده پروژه

پروژه تجاری گل سنگ 20 طبقه نیاوران
موقعیت : تهران- نیاوران
مساحت: ۲۴۰۰۰ مترمربع
سمت : محاسبات سقف فراکتال (لابی)  
تاریخ : 1397

ساختمان مسکونی آقای مهندس ابطحی
موقعیت: مازندران- تنکابن مساحت: 6000 متر مربع
معمار: گروه معماری کنج
طراحی نما: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی کارفرما: مهندس پیروز ابطحی
تاریخ ارائه طرح: 1398

12واحدی رسولی نوشهر
موقعیت: مازندران- نوشهر
مساحت: 2000 متر مربع
تاریخ: 1392-1393
نظارت و اجرا : ME.office

آپارتمان مسکونی آقای ارفعی
موقعیت: مازندران- بابلسر
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای ارفعی
تاریخ ارائه طرح: 1399

ویلای مسکونی آقای باقرتبار
موقعیت: مازندران- بابل
طراحی سازه: M.E office
طراحی معماری: گروه معماری کنج
کارفرما: آقای باقرتبار
تاریخ ارائه طرح: 1399

ویلای آقای جلالی
موقعیت: مازندران- آمل
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای جلالی
تاریخ ارائه طرح: 1397

ویلاهای دوقلو
موقعیت: مازندران- بابلسر
طراحی سازه: M.E office
معمار: گروه معماری کنج
کارفرما: آقای رضا
تاریخ ارائه طرح: 1399

ویلای مسکونی خانم رعدی
موقعیت: مازندران- فریدونکنار
طراحی و نظارت سازه ای: M.E office
طراحی و نظارت تاسیسات: M.E office
معمار: گروه معماری کنج
کارفرما: خانم رعدی
تاریخ: 1400

آپارتمان مسکونی آقای فتحی
موقعیت: مازندران- بابلسر
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای فتحی
تاریخ ارائه طرح: 1396

ویلای آقای فردوس مکان
موقعیت: مازندران- بابل
معمار: گروه معماری کنج
طراحی: مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما: آقای فردوس مکان
تاریخ ارائه طرح: 1399

ساختمان مسکونی لاینز
موقعیت: مازندران- تنکابن
مساحت: 6000 متر مربع
معمار: دفتر معماری مهندس محمدرضا کهزادی
کارفرما: مهندس پیروز ابطحی
نظارت و اجرا : M.E office
تاریخ: 1398-1399

پروژه های معماری ام ای آفیس

پروژه مسکونی تجاری 8 طبقه حاجی زاده
موقعیت : مازندارن- آمل
مسساحت: 1760 مترمربع
طراحی معماری  و سازه :M.E office
تاریخ : 1399

پروژه مسکونی 5 طبقه درزی
موقعیت : مازندارن- بابل
مساحت: 675 مترمربع
طراحی  سازه: M.E office
تاریخ : 1398

پروژه ویلایی آقای روستایی
موقعیت: مازندران- سرخرود
مساحت: 500متر مربع
تاریخ: تیرماه 98
طراحی و اجرا: m.e office

شهرک گهرباران ساری
موقعیت: مازندران- ساری- گهرباران
مساحت: 6000 متر مربع
نظارت عالیه: M.E office
تاریخ: 1391-1393

مجتمع مهندسان بابل
موقعیت: مازندران- بابل
مساحت: 24000متر مربع
معمار: شرکت پیبنارگ
مجری- شرکت چپر
سرپرست کارگاه: M.E office
تاریخ: 1394-1398