موقعیت:مازندران- بابل
طراحی، نظارت سازه،  تاسیسات:مهندسان ام. ای. آفیس
سرپرست اجرا:مهندس محمد جواد امامقلی زاده
کارفرما:مهندس ابطحی و مهندس ایازی
معمار:مهندس میثم حاتمی
شروع ساخت:مرداد ماه 1400
پایان:دی ماه 1401