پروژه لاینز تنکابن

موقعیت: مازندران- تنکابن
مساحت: 6000 متر مربع
معمار: دفتر معماری مهندس محمدرضا کهزادی
کارفرما: مهندس پیروز ابطحی
نظارت و اجرا: مهندس محمد جواد امامقلی زاده
تاریخ اجرا: 1398-1399

پروژه الم لاینز

موقعیت: مازندران- بابل
طراحی، نظارت سازه،  تاسیسات: مهندسان ام. ای. آفیس
سرپرست اجرا: مهندس محمد جواد امامقلی زاده
کارفرما: مهندس ابطحی و مهندس ایازی
معمار: مهندس میثم حاتمی
شروع ساخت: مرداد ماه 1400
پایان: دی ماه 1401