پروژه مسکونی لاینز

موقعیت:مازندران- تنکابن
مساحت:6000 متر مربع
معمار: دفتر معماری مهندس محمدرضا کهزادی
کارفرما:مهندس پیروز ابطحی
نظارت و اجرا:مهندس محمد جواد امامقلی زاده
تاریخ اجرا:1398-1399