پروژه خانه لوور – مهندس کریم نژاد

پروژه خانه لوور

این پروژه در مرحله تکمیل اسکلت به ما ارجاع شد، کارفرمای محترم به قصد استفاده از حداکثر تراکم تاکید به اجرای نمای فلت داشته است.

در این پروژه از دهانه پله و همچنین پخی زمین به عنوان پتانسیل اجرای لوور و شکاف داخلی پروژه استفاده شد. پوسته های نما جهت کنده شدن از بدنه نما با المان هایی با زوایای ۴۵درجه استفاده شد.

به دلیل استقرار بنا در کوچه ای که تراکم ساختمان ها زیاد بوده سعی شده یا ایجاد فلاور باکس هایی در زیر هر پنجره، فضای سبز را به واحد هدیه دهیم.

موقعیت:مازندران – بابل
طراحی:مهندس محمد جواد امامقلی زاده- مهندس سید علی موسوی
تاریخ ارائه طرح:1402