موقعیت:مازندران- فریدونکنار
طراحی و نظارت سازه ای:مهندس محمد جواد امامقلی زاده- مهندس سید علی موسوی
طراحی و نظارت تاسیسات:مهندسان ام. ای. آفیس
معماران:مهندس عرفان نیک نفس و مهندس سینا قریشی
کارفرما:خانم رعدی
تاریخ ارائه طرح :1400
تاریخ اجرا:1401 – 1402