پروژه عمارت شریف – آقای مهندس ذبیحی

موقعیت:مازندران – ساری
طراحان:مهندس محمد جواد امامقلی زاده- مهندس سید علی موسوی
تاریخ ارائه طرح:1402

عمارت شریف

پروژه عمارت شریف زمانی که به ما ارجاع شد محدودیت های بسیاری در آن وجود داشت که از مهمترین آن تکمیل بودن فضای داخلی ویلا، بام، مشخص شدن جانمایی بازشوها و درب ها بوده است
و امکان هیچ تغییری از نظر کارفرما وجود نداشت.

همچنین با بررسی اجرای طراحی داخلی که کاملاً کلاسیک بوده اصرار ما از اجرای نمای مدرن تناقض داشت
لذا تصمیم بر آن شد هم به نظر کارفرما احترام قائل شویم و هم همخوانی داخلی و نما ایجاد نماییم.
لذا دیزاین نمای کلاسیک را شروع کردیم.

اجرای ستون های یکپارچه در ارتفاع جهت ایجاد دید بصیری قالب طرح تعریف شد
اما مشکل اصلی وجود ورودی ویلا در ضلع جنوب شرقی، تقارن در طرح را برهم زده بود.

لذا تصمیم برآن شد فضای پیش ورودی جهت ارضای این هدف طراحی شود.
ایجاد فضای پیش ورودی علاوه بر ایجاد تقارن در نما مخاطب را آماده برای ورود به یک عمارت کلاسیک جذب می کند. همچنین با تعریف خط آسمان، به ویلا شخصیت ویژه ای دادیم.

طراحی بخش های دیگر با ذهنیت اقتصادی هم پیش رفت؛ یعنی سعی کردیم ابزارهای بیهوده را در طرح حذف کنیم و بدنه اصلی ویلا به اجرای سنگ کاری روتین اجرا شود
و فرم اصلی در مواردی همچون خط آسمان، ستون یکپارچه و فضای پیش ورودی تعریف شود.

خوشحالیم که پس از ارائه طرح، کارفرمای محترم که دارای وسواس زیادی در طرح بودن رضایت کامل را داشتن و این افتخار بزرگ را قدر دانیم.